Innovation prizes for environmental R&D

Abstract:

The government influences demand for new abatement technolo- gies through its environmental policy. If the government uses innova- tion prizes to provide the socially correct incentives for a monopoly in- novator to invest in R&D, the innovation prize for environmental R&D will therefore in general differ from the innovation prize for market goods R&D. We show that if the slope of the demand curve/marginal benefit of abatement curve is sufficiently large relative to the slope of the marginal cost curve, then the innovation prize for environmen- tal R&D should be greater than the innovation prize for market goods R&D. We also demonstrate that if the government can use a tax rebate to promote diffusion of the innovation, the innovation prize for envi- ronmental R&D should always be greater than the innovation prize for market goods R&D.


Abstract in Norwegian:

Innovasjonspriser for miljøvennlig FoU

Sammendrag:

Innovasjonspriser er et virkemiddel der aktøren mottar penger fra regulator hvis hun lykkes med å utvikle en ny teknologi som oppfyller visse tekniske kriterier. Innovatøren investerer i forskning for å utvikle en ny teknologi når hun er klar over at hvis hun lykkes, så vil hun motta en innovasjonspris.

Vi viser at innovasjonspriser er et effektivt FoU virkemiddel. Videre diskuterer vi om innovasjonspriser rettet mot utvikling av miljøvennlig energi skal være høyere enn innovasjonspriser rettet mot utvikling av mer effektiv teknologi for produksjon av ordinære markedsgoder (ingen eksterne effekter). Et hovedresultat er at dersom etterspørselskurven etter et markedsgode, alternativt kurven for marginal gevinst av økt rensing, er brattere enn grensekostnaden til den opprinnelige teknologien, bør innovasjonsprisen for miljøvennlig energi være større enn innovasjonsprisen for et markedsgode. I spesialtilfellet med en gitt markedspris, alternativt en gitt marginal gevinst av økt rensing, skal innovasjonsprisen for et markedsgode være størst.

Published June 26, 2017 12:25 PM - Last modified Aug. 31, 2017 3:17 PM