Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst – om klima, økonomi og sysselsetting

CREE forskerne Mads Greaker (SSB) og Knut Einar Rosendahl (NMBU) kommer med kritikk av konsekvensutredningen som ble gjort i forkant av den 23. konsesjonrunden.

ENERGI og KLIMA 24 August 2017

Published Aug. 25, 2017 11:06 AM - Last modified Aug. 25, 2017 12:00 PM