In the news 2016

3 tertial 2016

 

- Bil er største forurenser - unntatt olja 
I intervju med Stavanger Aftenblad sier CREE-forskeren Taran Fæhn (SSB) at regjeringens bilpakke vil ikke gi lavere CO2-utslipp.
Stavanger Aftenblad 30 nov. 2016

 

- MARKEDETS MAKT OVER MILJØET -
Vil kutt i norsk oljeproduksjon redde klimaet fra kollaps? 
I en artikkel om konsekvenser for CO2 utslipp av reduksjon av norsk oljeproduksjon utrykker CREE-forskeren Catrine Hagem(SSB) at under dagens system vil norske kutt i oljeproduksjonen gi globale utslippsreduksjoner.
Klassekampen 17 nov. 2016

 

- Norske klimamål - hvilke mål? 
CREE-forskeren Taran Fæhn(SSB) drøfter i DN noe av utfordringene med uklare innenlandske klimamål. 
DN 24 okt. 2016

 

- Snart vil du kunne bruke elbilen til å lage deg morgenkaffen 
Sammen med andre forfatterer skriver CREE-forskeren Anders Gravir Imenes (Ringerikskraft) i to artikler i Dagbladet om hvordan Elbilen går på tilnærmet fornybar strøm og kan bli framtidens energilager. 
Dagbladet 12 okt. 2016 
- Elbilen er ingen klimaversting
Dagbladet 20 okt. 2016

 

- Å snu onde sirkler 
CREE-forskeren Karine Nyborg(UiO) skriver i DN om hvordan klima-adferd kan endres gjennom sosiale normer. 
DN 7 okt. 2016

 

- Skitne norske felt 
CREE forskeren Knut Einar Rosendahl (NMBU) utrykte seg om CO2-utslipp fra norsk olje- og gassutslipp i Brennpunkt programmet Oljelobbyisten.
NRK Brennpunkt 4 okt. 2016 
Se også artikkel i Morgenbladet om CO2-utslipp fra Norske felt 
Morgenbladet 7. okt. 2016

 

- Trenger vi Hydrogenbilen? 
CREE-forskeren Mads Greaker(SSB) utrykker i NRK:Forbrukerinspektøren skepsis til det å satse på både Elbil- og Hydrogenbil teknologien.
NRK:Forbrukerinspetørene 5 okt. 2016

 

- Regnskogsparadokset 
CREE forskeren Bård Harstad (UiO) skriver i en kronikk i DN om hvorfor det kan være så vanskelig å få rike land til å betale for å bevare regnskogen.
DN 18 sep. 2016

 
   

2 tertial 2016

 

- Frykten for karbonlekkasje 
CREE forskerne Marit Elisabeth Klemetsen (SSB), Knut Einar Rosendahl (NMBU), Halvor Briseid Storrøsten (SSB) omaler noe av konseekvensene med Paris avtalen i forbindelse med karbonlekasje problematikken. 
DN 4 mai 2016

 
   

1 tertial 2016

 

- Energieffektivisering gir ikke resultater 
Intervju med CREE forsker Cathrine Hagen (SSB) om rapport om effekter av energieffektiviseringstiltak i «Energieffektivisering gir ikke resultater»
Klassekampen 21 apr. 2016

 

- En klimapolitikk med bare vinnere 
I forbindelse med prosjektet Intergenerational and intragenerational equity of climate policy er CREE forskeren Snorre Kverndokk (Frisch) intervjuet av Forskningsrådet. 
Forskningsrådet 10 mars 2016

 

- Feil og upresist om grønn skattekommisjon 
Medlemmer av grønn skattekommisjon, Lars-Erik Borge professor (NTNU), Brita Bye forsker (CREE,SSB), Michael Hoel professor (CREE,UiO) og Knut Einar Rosendahl professor (NMBU, CREE), korrigerer feil i Marius Holm sitt innlegg i Aftenposten 4 mars.
Aftenposten 14 mars 2016

 

- Biodrivstoff kan forsterke klimaproblemet 
CREE forsker Bjart Holtsmarks (SSB) og hans doktoravhandling er ofte trukket frem i media i forbindelse med bruk av biodrivstoff.
Diverse oppslag 2016 

 

- Feilslått politikk 
CREE forsker Cathrine Hagem (SSB) referert til i leserinnlegg om grønne sertifikater og vindkraft. 
Glåmdalen 03 Mars 2016 

 

- Han flytter klimapolitikken ned i bakken 
Økonomiprofessor Bård Harstad (UiO/CREE) er omtalt i forbindelse med at han har fått 15 mill. kroner fra EU for å analysere hvorvidt vi burde flytte klimapolitikken fra de høye luftlagene og ned i kullgruvene. CREE forsker Taran Fæhn (SSB) er intervjuet om temaet.
Aftenposten 21 Feb. 2016 

 

- Kvoter ga ikke utslippskutt 
Omtale av CREE-studie om EUs kvotesystem ved bl.a. CREE forskerne Marit Klemetsen (SSB) og Knut Einar Rosendahl (NMBU/SSB) 
DN 08. Feb. 2016 
DN 09. Feb 2016 Leder 

 

- Miljøøkonom Bård Harstad får 15 mill. fra EU 
CREE forskeren Bård Harstad (Prof. UiO) får sitt andre superstipend fra EU. I Norge er det bare Nobelprisvinner Moser som har klart det samme. 
UiO 25. Jan 2016 
Aftenposten 23. Jan. 2016

 

- Teknologi alene redder ikke klimaet - vi må bite i det sure skatteeplet 
CREE forsker Eric Nævdal (Frisch) forklarer hvorfor teknologiutvikling ikke kan løse miljøproblemene alene.
Aftenposten jan/feb 2016

Published June 20, 2016 10:21 PM - Last modified June 23, 2017 3:41 PM