Norsk elbil politikk diskuteres i DN

CREE forskere er med på diskusjon i DN om hva norsk elbilpolitikk bør være og om hvordan den fungerer. 

Her er noen av innleggene om temaet:

Er bilkjøring en rettighet på lik linje med god helsehjelp?

Bilavgifter som reflekter alle kostnadene bilkjøring påfører samfunnet, vil bidra til en mer rettferdig fordeling av disse kostnadene.

CREE forsker Katinka Holtsmark, postdoktor, Økonomisk institutt, Lars Böcker, postdoktor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og CREE forsker Tanja Winther, professor, Senter for utvikling og miljø, alle Universitetet i Oslo.

Dagens Næringsliv 20.06.19

Kom med løsninger på utslippskutt

Unni Berge savner konkrete tiltak fra Holtsmark, Böcker og Winther

Unni Berge, leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening

Dagens Næringsliv 24.06.19

Nei, vi har ikke glemt behovet for å kutte utslipp

Holtsmark, Böcker og Winther svarer Berge. De poengterer at de mener det er flere ting å tenke på en kun type bil. 

CREE forsker Katinka Holtsmark, Økonomisk institutt, Lars Böcker, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og CREE forsker Tanja Winther, Senter for utvikling og miljø, alle Universitetet i Oslo.

Dagens Næringsliv 28.06.19

Norsk Elbilforening med løse påstander

Leiv Arne Marhaug spør om  Unni Berge påstand om at norsk elbilpolitikk er bilig klimapolitikk er riktig.

Leiv Arne Marhaug, styreleder Energigass Norge

Dagens Næringsliv 04.07.19

Elbil er stadig billigere klimapolitikk

Erik Lorentzen argumenterer for at elbil er stadig billigere klimapolitikk.

Erik Lorentzen, leder for fag og rådgivning i Norsk elbilforening

Dagens Næringsliv 09.07.19

Elbilene er svært dyr klimapolitikk

Geir Bjertneæs argumentere for at avgiftsfritakene for elbiler er et svært kostbart klimatiltak. Rapporter fra Miljødirektoratet og TØI kan ha ledet norske politikere til å tro det motsatte.

CREE forsker Geir H. M. Bjertnæs, Statistisk sentralbyrå

Samfunnsøkonomen nr. 2, 2016

Dagens Næringsliv 19.07.19

Nødvendig elbilsatsing

Erik Lorentzen vurdere Miljødirektoratets rapporter anderledes enn Bjertnæs.

Erik Lorentzen, leder fag og rådgivning Norsk elbilforening

Dagens Næringsliv 28.07.19

Unødvendig elbilsatsing

Geir Bjertneæs er uenig i Lorentzen sin vurdering av nødvendigheten av dagens elbilsatsing.

CREE forsker Geir H. M. Bjertnæs, Statistisk sentralbyrå

Dagens Næringsliv 02.08.19

Published Sep. 3, 2019 11:40 AM - Last modified Sep. 3, 2019 11:40 AM