Elbilpolitikk og kvotesystemet

CREE forsker Bjertnæs (SSB) korigerer utviklingministerens kunnskap om EUs nye system for håndtering av utslippsrettigheter i ikke-kvotepliktig sektor.

Dagens Næringsliv 10 januar 2019

Published Jan. 18, 2019 11:02 AM - Last modified Mar. 6, 2019 4:31 PM