In the media

Published Aug. 17, 2018 12:49 PM

I artikkelen Parisavtalen og oljeeksporten i Samfunnsøkonomen 3/2018 drøfter 10 CREE forskere sentrale fagøkonomiske argumenter for å begrense oljeutvinningen som en del av klimapolitikken. Etter denne artikkelen har det foregått en debatt i Dagens Næringsliv om dette temaet.

Published June 5, 2018 1:53 PM

by Brita Bye, Arvid Raknerud and Marit E. Klemetsen — May 23, 2018 12:21 From blog on OSIRIS

Environmentally friendly technologies are an important example of an area where innovations have a high social value, but where markets would be scarce – or even absent – without public interventions. In our article “Can direct regulations spur innovations in environmental technologies? A study on firm-level patenting” we address this timely question and find that such public policies indeed encourage innovation in environmentally friendly technologies.

Read more ...

Published Apr. 19, 2018 4:17 PM

CREE forsker Bjart Holtsmark (SSB) er med på å vurdere om påstanden "Norge sponser elbileiere med 40 milliarder i året" er riktig.

Faktisk.no  27 mars 2018

Published Apr. 17, 2018 11:56 AM

CREE forsker Michael Hoel blir intervjuet om kvotemarkedet for CO2 og hva noe av fordelen er ved at prisene nå stiger. Hoel er professor emeritus  på Universitetet i Oslo.

ENERGI og KLIMA 17 april 2017

 

 

Published Mar. 9, 2018 1:24 PM

I en meningytring i Dagens Næringsliv 9 mars utrykker CREE forsker Knut Einar Rosendahl (NMBU) savn etter forskningsbelegg for påstanden om at norsk oljekutt er "Ren ekstremisme". Denne påstanden ble gitt av toppsjefen i oljeselskapet Total  Patrick Pouyanné i DN 7 mars. 

Dagens Næringsliv 7 mars 2018

Dagens Næringsliv 9 mars 2018

Published Mar. 1, 2018 10:35 AM

I et intervju i Finansavisen beskriver CREE forsker Cathrine Hagem (SSB) noe av problemet ved at vindmøller i Norge blir plassert etter privatøkonomiske insentiver og ikke samfunnsøkonomiske.

 - Til forskninsgartikkel

 - Til norsk sammendrag

Finansavisen 24 februar 2018

 

Published Nov. 27, 2017 2:01 PM

Snorre Kverndokk har skrevet en kronikk i Dagsavisen om en av vår tids største utfordringer, nemlig klimamigrasjon. Han gir et historisk tilbakeblikk, viser hvilke mekanismer som kan gjøre seg gjeldene, og nevner politikk for å redusere problemene.

Dagsavisen 24 november 2017

Published Nov. 8, 2017 10:56 AM

CREE forsker Knut Einar Rosendahl (NMBU) intervjuet om rapport laget som et oppdrag for Bellona.

Teknisk Ukeblad 6 November 2017

 

Published Oct. 25, 2017 6:42 PM

I en artikkel om norsk utbygging av vindkraft utrykker CREE forsker Michael Hoel (UiO) seg skeptisk til grønne sertifikater, som er mye av drivkraften bak utbyggingen.

Dagens Næringsliv 24 oktober 2017

 

Published Oct. 12, 2017 2:41 PM

CREE-forskerne Taran Fæhn (SSB), Cathrine Hagem (SSB) og Knut Einar Rosendahl (NMBU) argumenterer for at selv om skiferoljen har gjort oljetilbudet mer prisfølsomt, kan kutt i norsk oljeproduksjon være et aktuelt klimaverktøy.

Se også Bjerkholts artikkel nevnt i innlegget

Dagens Næringsliv 12 oktober 2017

 

Published Oct. 4, 2017 1:18 PM

CREE forsker Taran Fæhn (SSB) har et innlegg om problemstillingen. 

ENERGI og KLIMA 1.Oktober 2017

Published Sep. 14, 2017 11:25 AM

CREE-forsker Taran Fæhn (SSB) sammen med Bård Lahn (Cicero) omtaler hvilke valg som må gjøres i klimapolitikken videre

Dagsnytt atten NRK 13  sep. 2017

Published Sep. 11, 2017 8:52 AM

Teknisk Ukeblad omtaler CREE forskeren Mads Greaker (SSB) og Knut Einar Rosendahls funn i deres rapport til Greenpeace.

Teknisk Ukeblad 8  sep 2017

Published Aug. 25, 2017 11:06 AM

CREE forskerne Mads Greaker (SSB) og Knut Einar Rosendahl (NMBU) kommer med kritikk av konsekvensutredningen som ble gjort i forkant av den 23. konsesjonrunden.

ENERGI og KLIMA 24 August 2017

Published July 12, 2017 7:08 AM

CREE forsker Taran Fæhn (Seniorforsker SSB) har en kronikk i Morgenbladet rundt viktigheten av troverdigheten til lavutslippsmålet.

Morgenbladet 07 Juli 2017

Published June 30, 2017 10:21 AM

CREE forskerne Elisabeth Isaksen (Stipendiat, Universitetet i Oslo) og Ingrid Hjort (Stipendiat, Universitetet i Oslo) mener Helgesen fremstiller Regjeringens mål for innenlandske utslippsreduksjoner som langt mer ambisiøse enn hva de faktisk er. 

Aftenposten  25 Juni 2017

Published Feb. 15, 2017 10:34 PM

Ut i fra oppgitte regnskapstall kommenterer CREE forsker Michael Hoel (UiO) subsidier som han mener er fornuftige, men dårlig styrt.

Budstikka 15. feb. 2017

Published June 20, 2016 10:21 PM
Published June 21, 2015 3:15 PM
Published June 27, 2014 2:43 PM