Frikk Nesje er blitt valgt til å delta på 6th Lindau Meeting on Economic Sciences

Etter å ha blitt nominert av Økonomisk Institutt UiO til å være med på konferansen, er Frikk Nesje blitt valgt av konferansens ledelse til å delta.

6th Lindau Meeting on Economic Sciences

Published June 6, 2017 1:55 PM - Last modified June 6, 2017 2:02 PM