Historisk stort prosjekt vil bidra til mer treffsikker klimapolitikk

Frischsenteret har i et samarbeid ledet av CICERO blitt tildelt midler til en plattform for klimaforskning.

Norges Forskningsråd

Hurra!!!
Miljøet rundt CREE har sammen med andre fått tildelt Norges største samfunnsvitenskapelige klimaforskningsprosjekt noen sinne! Sammen med CICERO, Statistisk sentralbyrå, Fridtjof Nansens Institutt, Transportøkonomisk instiutt, Frischsenteret og NIBIO skal vi hjelpe Norge med å nå klimamålene for 2030 og 2050. Med oss på laget har vi 29 brukerpartnere fra myndighetene, næringslivet, miljøbevegelsen og interesseorganisasjoner. Vi er stolte, glade og takknemlige over at Forskningsrådet valgte å finansiere nettopp vårt prosjekt.

Published Dec. 20, 2018 2:09 PM - Last modified Dec. 20, 2018 2:09 PM