Other news

Published July 1, 2019 10:11 AM

CREE forsker Bård Harstad (UiO) og tidligere CREE forsker Torben Mideksa har fått Erik Kempe prisen for 2019. Denne utdeles for beste artikkel innen miljø- og ressursøkonomi. 

Erik Kempe Award 2019

Published July 1, 2019 9:00 AM

CREE forskerne Michael Hoel (UiO) og Karine Nyborg (UiO) ble på EAERE-konferansen 2019 utnevnt til EAERE Fellows. Dette er en anerkjennelse for fremragende bidrag innen miljø og ressursøkonomi

EAERE Fellows 2019

Published Dec. 20, 2018 2:09 PM

Frischsenteret har i et samarbeid ledet av CICERO blitt tildelt midler til en plattform for klimaforskning.

Norges Forskningsråd

Published Oct. 17, 2018 2:44 PM
Published June 18, 2018 12:10 PM

Regjeringen har oppnevnt et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Beregningsutvalget skal bidra til å anslå klimaeffekt av statsbudsjettet, og peke på områder der det kan være behov for å øke kunnskapen og gi råd om metodeutvikling for tiltaks- og virkemiddelanalyser. Det er viktig kunnskap i arbeidet med å nå klimamålene. Utvalget skal ledes av professor Jørn Rattsø.

Til regjeringens side

Published Apr. 5, 2018 4:19 PM

CREE forsker Snorre Kverndokk (Frisch) har blitt valgt ut som en av forfatterne til den sjette hovedrapporten fra IPCC (FNs Klimapanel). Han skal arbeide i arbeidsgruppe III: Tiltak og virkemidler for å redusere klimaendringer og utslipp, som kommer med sin rapport i 2021. Les mer

Han er også blitt utnevnt som landrepresentant (Country Representative) for Norge i EAERE (European Association of Environmental and Resource Economics) for 2018 og 2019.

Published July 3, 2017 8:40 AM
Published June 6, 2017 1:55 PM
Published June 6, 2017 1:46 PM

Referat fra frokostseminaret "Klimalov og kvotehandel: Kan det virke sammen for grønn vekst i Norge?" på Håndverkeren 16 Mai, arrangert av FNIEnergi Norge og CREE.

Published June 1, 2017 9:31 AM

Snorre Kverndokk skal undervise på EAERE-FEEM-VIU Summer School 2017 i Venezia i juli i år. Dette er et intensivt doktorgradskurs for PhD studenter og temaet for kurset er Macroeconomics, Growth, and the Environment.