All News - Page 2

Published Sep. 11, 2017 8:52 AM

Teknisk Ukeblad omtaler CREE forskeren Mads Greaker (SSB) og Knut Einar Rosendahls funn i deres rapport til Greenpeace.

Teknisk Ukeblad 8  sep 2017

Published Aug. 25, 2017 11:06 AM

CREE forskerne Mads Greaker (SSB) og Knut Einar Rosendahl (NMBU) kommer med kritikk av konsekvensutredningen som ble gjort i forkant av den 23. konsesjonrunden.

ENERGI og KLIMA 24 August 2017

Published July 19, 2017 9:24 AM
Published July 12, 2017 7:08 AM

CREE forsker Taran Fæhn (Seniorforsker SSB) har en kronikk i Morgenbladet rundt viktigheten av troverdigheten til lavutslippsmålet.

Morgenbladet 07 Juli 2017

Published July 4, 2017 9:28 AM
Published July 3, 2017 8:40 AM
Published June 30, 2017 10:21 AM

CREE forskerne Elisabeth Isaksen (Stipendiat, Universitetet i Oslo) og Ingrid Hjort (Stipendiat, Universitetet i Oslo) mener Helgesen fremstiller Regjeringens mål for innenlandske utslippsreduksjoner som langt mer ambisiøse enn hva de faktisk er. 

Aftenposten  25 Juni 2017

Published June 28, 2017 2:29 PM
Published June 28, 2017 10:01 AM
Published June 23, 2017 10:23 AM
Published June 19, 2017 6:56 PM
Published June 6, 2017 2:17 PM
Published June 6, 2017 1:55 PM
Published June 6, 2017 1:46 PM

Referat fra frokostseminaret "Klimalov og kvotehandel: Kan det virke sammen for grønn vekst i Norge?" på Håndverkeren 16 Mai, arrangert av FNIEnergi Norge og CREE.

Published June 1, 2017 9:31 AM

Snorre Kverndokk skal undervise på EAERE-FEEM-VIU Summer School 2017 i Venezia i juli i år. Dette er et intensivt doktorgradskurs for PhD studenter og temaet for kurset er Macroeconomics, Growth, and the Environment.

Published May 30, 2017 2:10 PM
Published Feb. 15, 2017 10:34 PM

Ut i fra oppgitte regnskapstall kommenterer CREE forsker Michael Hoel (UiO) subsidier som han mener er fornuftige, men dårlig styrt.

Budstikka 15. feb. 2017

Published June 20, 2016 10:21 PM
Published Nov. 29, 2015 4:47 PM

Norske sammendrag av CREE working papers nov. 2015

Som PDF

Published June 30, 2015 11:57 AM

Norske sammendrag av noen CREE publikasjoner juni 2015

Som PDF

Published June 29, 2015 5:40 PM

Norske sammendrag av CREE working papers 1-6 2015

Published June 21, 2015 3:15 PM
Published June 27, 2014 2:43 PM