All News

Published Sep. 16, 2019 3:16 PM

Én av ti nordmenn tror ikke mennesker står bak klimaendringer, viser ny spørreundersøkelse. – Man kan jo lure på hvorfor høytlønte har lavere tiltro til vitenskapen, sier Maren Esmark.

Flere har blitt spurt om uttalelser til denne meningsmålingen. Én av dem, CREE-forsker Taran Fæhn (SSB) kan ikke si noe spesifikk om denne undersøkelsen, men sier at på generelt grunnlag at det er enda viktigere å få resultater som antyder noe om hvorfor det er slik.

– Slik informasjon er viktig for forskere, politikere og media, fordi det kan få fram hva som er kunnskapshull, hvordan vitenskapelig kunnskap kan formidles og hvordan gjennomføringen av Norges klimaforpliktelser kan bli lettere og mer akseptabel, sier Fæhn.

ABC nyheter 20 juli 2019

 

Published Sep. 16, 2019 1:57 PM

Menn er mer villige til å betale mer i bompenger enn kvinner for å redusere luftforurensninga. Det viser en studie fra Statistisk sentralbyrå fra juni. Byrået har undersøkt hvor stor aksept det er i befolkningen for forslag fra den grønne skattekommisjonen til regjeringa.

Vi har sett tendensen lenge, og det er kanskje ikke overraskende at 60 prosent er imot økte skatter for å nå klima- og miljømål. Det forteller CREE forsker ved SSB, Kristine Grimsrud.

NRK P2 Nyhetsmorgen 15.juli.2019

Published Sep. 3, 2019 11:40 AM

CREE forskere er med på diskusjon i DN om hva norsk elbilpolitikk bør være og om hvordan den fungerer. 

Her er noen av innleggene om temaet:

Published Aug. 8, 2019 10:53 AM

I artikkelen "The case for a supply-side climate treaty", som denne uken er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Science, tar norske forskere til orde for å få på plass en klimaavtale mellom produsenter av olje, kull og gass. En slik avtale vil, ifølge forskerne, øke sannsynligheten for å nå Parisavtalens togradersmål.

Se internasjonal artikkel i Science  26 Jul 2019

www.uio.no 25 juli 2019

Published July 1, 2019 10:11 AM

CREE forsker Bård Harstad (UiO) og tidligere CREE forsker Torben Mideksa har fått Erik Kempe prisen for 2019. Denne utdeles for beste artikkel innen miljø- og ressursøkonomi. 

Erik Kempe Award 2019

Published July 1, 2019 9:00 AM

CREE forskerne Michael Hoel (UiO) og Karine Nyborg (UiO) ble på EAERE-konferansen 2019 utnevnt til EAERE Fellows. Dette er en anerkjennelse for fremragende bidrag innen miljø og ressursøkonomi

EAERE Fellows 2019

Published June 3, 2019 3:07 PM

Sammen med 11 andre nåværende og tidligere forfattere i FNs klimapanel (IPCC), har Snorre Kverndokk skrevet en kronikk i Morgenbladet. Denne går i mot argumentasjonen til Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som hevder at fjerdedel av verdens energi i 2050 må komme fra olje og gass. Schjøtt-Pedersen er administrerende direktør for Norsk olje og gass.

Morgenbladet 31 Mai 2019

Published May 15, 2019 10:19 AM

I forbindelse med Nordisk Råds rapport om klimapolitikk har VG intervjuet CREE forsker Katinka Holtsmark (UiO). Mads Greaker (OsloMet) blir også sittert. 

VG 14 mai 2019

Published Apr. 24, 2019 12:04 PM

CREE-forsker Geir H. M. Bjertnæs (SSB) anslår at samlede drivstoffavgifter bør kuttes til 5 kroner literen.

Hegnar.no 21 april 2019

Published Apr. 23, 2019 3:32 PM

I en artikkel om klimatiltak i universitetsektoren i Norge blir CREE forsker Snorre Kverndokk (Frisch) intervjuet om hans mening om tiltakene.

Forskerforum 21 mars 2019

Published Feb. 14, 2019 11:49 AM
Published Jan. 25, 2019 3:39 PM

Når vi bytter ut fossilbiler med elbiler, går utslippene i Norge ned, og de går ikke opp i andre land, sier Hoel til Faktisk.no.

Sammen med andre underbygger CREE forsker Michael Hoel at elbilen i et livssyklus perspektiv er mere miljøvennlig en bensin og diesel.

Faktisk.no  24 januar 2019

Published Jan. 18, 2019 11:02 AM

CREE forsker Bjertnæs (SSB) korigerer utviklingministerens kunnskap om EUs nye system for håndtering av utslippsrettigheter i ikke-kvotepliktig sektor.

Dagens Næringsliv 10 januar 2019

Published Dec. 20, 2018 2:09 PM

Frischsenteret har i et samarbeid ledet av CICERO blitt tildelt midler til en plattform for klimaforskning.

Norges Forskningsråd

Published Dec. 11, 2018 11:15 AM

Brukt frityrolje, slakteavfall og skogsavfall skal redde norsk biodrivstoffpolitikk fra regnskograserende palmeolje, håper regjeringen. Men heller ikke dét er bærekraftig, advarer forskere.

Blant flere utrykker CREE forsker Bjart Holtsmark (SSB) bekymring til hva som brukes til å lage biodrivstoff.

NRK 28 nov. 2018

Published Nov. 27, 2018 12:57 PM

Norsk utsettelse av oljeleting i Arktis vil redusere investeringer i teknologi for oljeboring der. Da blir oljeutvinning i andre arktiske land mindre lønnsomt.

Innlegg av forsker J. Leroux (HEC Montreal) og CREE forsker D. Spiro (Uppsala Universitet og OsloMet)

Dagens Næringsliv 24 november 2018

Published Nov. 27, 2018 12:48 PM

Parisavtalen er ikke bindende. For at den likevel skal være troverdig, må vi investere mer i grønn og mindre i brun teknologi.

Kronikk av CREE forsker Bård Harstad (UiO)

Dagen Næringsliv 23 november 2018

Published Nov. 13, 2018 9:34 AM
Published Oct. 31, 2018 11:53 AM

KRONIKK: Paul Romer og William Nordhaus får prisen for å integrere teknologisk utvikling og klimaendringer inn i langsiktige makroøkonomiske analyser. Årets Nobelpris i økonomi er eksternalitetenes Nobelpris.

forskning.no 28 oktober 2018 

Published Oct. 30, 2018 7:46 AM
Published Oct. 23, 2018 1:54 PM

CREE forsker Taran Fæhn (SSB) intervjuet om artikkelen «Parisavtalen og oljeeksporten» publisert i «Samfunnsøkonomen 3/2018».

Stavanger Aftenblad 17 oktober 2018

Published Oct. 17, 2018 2:44 PM
Published Oct. 3, 2018 2:21 PM

I artikkelen Parisavtalen og oljeeksporten i Samfunnsøkonomen 3/2018 drøfter 10 CREE forskere sentrale fagøkonomiske argumenter for å begrense oljeutvinningen som en del av klimapolitikken. Etter denne artikkelen har det foregått en debatt i flere mediaer. Her fra Dagens Næringsliv og Teknisk Ukeblad om dette temaet.

Published Sep. 21, 2018 2:38 PM

Forfatter: Kristin Fredriksen SSB

Dagens omfattende satsing på bioenergi fra skog kan komme til å øke CO 2-mengden i atmosfæren i mange tiår viser en internasjonal studie som SSB- og CREE-forsker Bjart Holtsmark har utarbeidet sammen med syv internasjonale forskere.

Til hele Satistisk Sentralbyrås tekst om artikkelen

Published July 23, 2018 2:37 PM

Parisavtalen og oljeeksporten

Til sammendrag

Download PDF: CREE WP 05/2018