All News

Published Aug. 17, 2018 12:49 PM

I artikkelen Parisavtalen og oljeeksporten i Samfunnsøkonomen 3/2018 drøfter 10 CREE forskere sentrale fagøkonomiske argumenter for å begrense oljeutvinningen som en del av klimapolitikken. Etter denne artikkelen har det foregått en debatt i Dagens Næringsliv om dette temaet.

Published July 23, 2018 2:37 PM

Parisavtalen og oljeeksporten

Til sammendrag

Download PDF: CREE WP 05/2018

Published June 18, 2018 12:10 PM

Regjeringen har oppnevnt et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Beregningsutvalget skal bidra til å anslå klimaeffekt av statsbudsjettet, og peke på områder der det kan være behov for å øke kunnskapen og gi råd om metodeutvikling for tiltaks- og virkemiddelanalyser. Det er viktig kunnskap i arbeidet med å nå klimamålene. Utvalget skal ledes av professor Jørn Rattsø.

Til regjeringens side

Published June 18, 2018 10:50 AM
Published June 5, 2018 1:53 PM

by Brita Bye, Arvid Raknerud and Marit E. Klemetsen — May 23, 2018 12:21 From blog on OSIRIS

Environmentally friendly technologies are an important example of an area where innovations have a high social value, but where markets would be scarce – or even absent – without public interventions. In our article “Can direct regulations spur innovations in environmental technologies? A study on firm-level patenting” we address this timely question and find that such public policies indeed encourage innovation in environmentally friendly technologies.

Read more ...

Published Apr. 19, 2018 4:17 PM

CREE forsker Bjart Holtsmark (SSB) er med på å vurdere om påstanden "Norge sponser elbileiere med 40 milliarder i året" er riktig.

Faktisk.no  27 mars 2018

Published Apr. 17, 2018 11:56 AM

CREE forsker Michael Hoel blir intervjuet om kvotemarkedet for CO2 og hva noe av fordelen er ved at prisene nå stiger. Hoel er professor emeritus  på Universitetet i Oslo.

ENERGI og KLIMA 17 april 2017

 

 

Published Apr. 5, 2018 4:19 PM

CREE forsker Snorre Kverndokk (Frisch) har blitt valgt ut som en av forfatterne til den sjette hovedrapporten fra IPCC (FNs Klimapanel). Han skal arbeide i arbeidsgruppe III: Tiltak og virkemidler for å redusere klimaendringer og utslipp, som kommer med sin rapport i 2021. Les mer

Han er også blitt utnevnt som landrepresentant (Country Representative) for Norge i EAERE (European Association of Environmental and Resource Economics) for 2018 og 2019.

Published Mar. 9, 2018 1:24 PM

I en meningytring i Dagens Næringsliv 9 mars utrykker CREE forsker Knut Einar Rosendahl (NMBU) savn etter forskningsbelegg for påstanden om at norsk oljekutt er "Ren ekstremisme". Denne påstanden ble gitt av toppsjefen i oljeselskapet Total  Patrick Pouyanné i DN 7 mars. 

Dagens Næringsliv 7 mars 2018

Dagens Næringsliv 9 mars 2018

Published Mar. 1, 2018 10:35 AM

I et intervju i Finansavisen beskriver CREE forsker Cathrine Hagem (SSB) noe av problemet ved at vindmøller i Norge blir plassert etter privatøkonomiske insentiver og ikke samfunnsøkonomiske.

 - Til forskninsgartikkel

 - Til norsk sammendrag

Finansavisen 24 februar 2018

 

Published Feb. 23, 2018 1:23 PM
Published Feb. 5, 2018 3:08 PM

Optimal location of renewable power

To article in Energy

Published Feb. 5, 2018 3:00 PM
Published Jan. 31, 2018 10:10 AM
Published Nov. 27, 2017 2:01 PM

Snorre Kverndokk har skrevet en kronikk i Dagsavisen om en av vår tids største utfordringer, nemlig klimamigrasjon. Han gir et historisk tilbakeblikk, viser hvilke mekanismer som kan gjøre seg gjeldene, og nevner politikk for å redusere problemene.

Dagsavisen 24 november 2017

Published Nov. 8, 2017 10:56 AM

CREE forsker Knut Einar Rosendahl (NMBU) intervjuet om rapport laget som et oppdrag for Bellona.

Teknisk Ukeblad 6 November 2017

 

Published Oct. 30, 2017 9:50 AM
Published Oct. 25, 2017 6:42 PM

I en artikkel om norsk utbygging av vindkraft utrykker CREE forsker Michael Hoel (UiO) seg skeptisk til grønne sertifikater, som er mye av drivkraften bak utbyggingen.

Dagens Næringsliv 24 oktober 2017

 

Published Oct. 20, 2017 2:44 PM
Published Oct. 12, 2017 2:41 PM

CREE-forskerne Taran Fæhn (SSB), Cathrine Hagem (SSB) og Knut Einar Rosendahl (NMBU) argumenterer for at selv om skiferoljen har gjort oljetilbudet mer prisfølsomt, kan kutt i norsk oljeproduksjon være et aktuelt klimaverktøy.

Se også Bjerkholts artikkel nevnt i innlegget

Dagens Næringsliv 12 oktober 2017

 

Published Oct. 4, 2017 1:18 PM

CREE forsker Taran Fæhn (SSB) har et innlegg om problemstillingen. 

ENERGI og KLIMA 1.Oktober 2017

Published Sep. 14, 2017 11:25 AM

CREE-forsker Taran Fæhn (SSB) sammen med Bård Lahn (Cicero) omtaler hvilke valg som må gjøres i klimapolitikken videre

Dagsnytt atten NRK 13  sep. 2017

Published Sep. 11, 2017 8:52 AM

Teknisk Ukeblad omtaler CREE forskeren Mads Greaker (SSB) og Knut Einar Rosendahls funn i deres rapport til Greenpeace.

Teknisk Ukeblad 8  sep 2017

Published Aug. 25, 2017 11:06 AM

CREE forskerne Mads Greaker (SSB) og Knut Einar Rosendahl (NMBU) kommer med kritikk av konsekvensutredningen som ble gjort i forkant av den 23. konsesjonrunden.

ENERGI og KLIMA 24 August 2017

Published July 19, 2017 9:24 AM