All News

Published June 3, 2019 3:07 PM

Sammen med 11 andre nåværende og tidligere forfattere i FNs klimapanel (IPCC), har Snorre Kverndokk skrevet en kronikk i Morgenbladet. Denne går i mot argumentasjonen til Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som hevder at fjerdedel av verdens energi i 2050 må komme fra olje og gass. Schjøtt-Pedersen er administrerende direktør for Norsk olje og gass.

Morgenbladet 31 Mai 2019

Published May 15, 2019 10:19 AM

I forbindelse med Nordisk Råds rapport om klimapolitikk har VG intervjuet CREE forsker Katinka Holtsmark (UiO). Mads Greaker (OsloMet) blir også sittert. 

VG 14 mai 2019

Published Apr. 24, 2019 12:04 PM

CREE-forsker Geir H. M. Bjertnæs (SSB) anslår at samlede drivstoffavgifter bør kuttes til 5 kroner literen.

Hegnar.no 21 april 2019

Published Apr. 23, 2019 3:32 PM

I en artikkel om klimatiltak i universitetsektoren i Norge blir CREE forsker Snorre Kverndokk (Frisch) intervjuet om hans mening om tiltakene.

Forskerforum 21 mars 2019

Published Feb. 14, 2019 11:49 AM
Published Jan. 25, 2019 3:39 PM

Når vi bytter ut fossilbiler med elbiler, går utslippene i Norge ned, og de går ikke opp i andre land, sier Hoel til Faktisk.no.

Sammen med andre underbygger CREE forsker Michael Hoel at elbilen i et livssyklus perspektiv er mere miljøvennlig en bensin og diesel.

Faktisk.no  24 januar 2019

Published Jan. 18, 2019 11:02 AM

CREE forsker Bjertnæs (SSB) korigerer utviklingministerens kunnskap om EUs nye system for håndtering av utslippsrettigheter i ikke-kvotepliktig sektor.

Dagens Næringsliv 10 januar 2019

Published Dec. 20, 2018 2:09 PM

Frischsenteret har i et samarbeid ledet av CICERO blitt tildelt midler til en plattform for klimaforskning.

Norges Forskningsråd

Published Dec. 11, 2018 11:15 AM

Brukt frityrolje, slakteavfall og skogsavfall skal redde norsk biodrivstoffpolitikk fra regnskograserende palmeolje, håper regjeringen. Men heller ikke dét er bærekraftig, advarer forskere.

Blant flere utrykker CREE forsker Bjart Holtsmark (SSB) bekymring til hva som brukes til å lage biodrivstoff.

NRK 28 nov. 2018

Published Nov. 27, 2018 12:57 PM

Norsk utsettelse av oljeleting i Arktis vil redusere investeringer i teknologi for oljeboring der. Da blir oljeutvinning i andre arktiske land mindre lønnsomt.

Innlegg av forsker J. Leroux (HEC Montreal) og CREE forsker D. Spiro (Uppsala Universitet og OsloMet)

Dagens Næringsliv 24 november 2018

Published Nov. 27, 2018 12:48 PM

Parisavtalen er ikke bindende. For at den likevel skal være troverdig, må vi investere mer i grønn og mindre i brun teknologi.

Kronikk av CREE forsker Bård Harstad (UiO)

Dagen Næringsliv 23 november 2018

Published Nov. 13, 2018 9:34 AM
Published Oct. 31, 2018 11:53 AM

KRONIKK: Paul Romer og William Nordhaus får prisen for å integrere teknologisk utvikling og klimaendringer inn i langsiktige makroøkonomiske analyser. Årets Nobelpris i økonomi er eksternalitetenes Nobelpris.

forskning.no 28 oktober 2018 

Published Oct. 30, 2018 7:46 AM
Published Oct. 23, 2018 1:54 PM

CREE forsker Taran Fæhn (SSB) intervjuet om artikkelen «Parisavtalen og oljeeksporten» publisert i «Samfunnsøkonomen 3/2018».

Stavanger Aftenblad 17 oktober 2018

Published Oct. 17, 2018 2:44 PM
Published Oct. 3, 2018 2:21 PM

I artikkelen Parisavtalen og oljeeksporten i Samfunnsøkonomen 3/2018 drøfter 10 CREE forskere sentrale fagøkonomiske argumenter for å begrense oljeutvinningen som en del av klimapolitikken. Etter denne artikkelen har det foregått en debatt i flere mediaer. Her fra Dagens Næringsliv og Teknisk Ukeblad om dette temaet.

Published Sep. 21, 2018 2:38 PM

Forfatter: Kristin Fredriksen SSB

Dagens omfattende satsing på bioenergi fra skog kan komme til å øke CO 2-mengden i atmosfæren i mange tiår viser en internasjonal studie som SSB- og CREE-forsker Bjart Holtsmark har utarbeidet sammen med syv internasjonale forskere.

Til hele Satistisk Sentralbyrås tekst om artikkelen

Published July 23, 2018 2:37 PM

Parisavtalen og oljeeksporten

Til sammendrag

Download PDF: CREE WP 05/2018

Published June 18, 2018 12:10 PM

Regjeringen har oppnevnt et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Beregningsutvalget skal bidra til å anslå klimaeffekt av statsbudsjettet, og peke på områder der det kan være behov for å øke kunnskapen og gi råd om metodeutvikling for tiltaks- og virkemiddelanalyser. Det er viktig kunnskap i arbeidet med å nå klimamålene. Utvalget skal ledes av professor Jørn Rattsø.

Til regjeringens side

Published June 18, 2018 10:50 AM
Published June 5, 2018 1:53 PM

by Brita Bye, Arvid Raknerud and Marit E. Klemetsen — May 23, 2018 12:21 From blog on OSIRIS

Environmentally friendly technologies are an important example of an area where innovations have a high social value, but where markets would be scarce – or even absent – without public interventions. In our article “Can direct regulations spur innovations in environmental technologies? A study on firm-level patenting” we address this timely question and find that such public policies indeed encourage innovation in environmentally friendly technologies.

Read more ...

Published Apr. 17, 2018 11:56 AM

CREE forsker Michael Hoel blir intervjuet om kvotemarkedet for CO2 og hva noe av fordelen er ved at prisene nå stiger. Hoel er professor emeritus  på Universitetet i Oslo.

ENERGI og KLIMA 17 april 2018

Published Apr. 7, 2018 12:00 AM

Elbiler og andre lav- og nullutslippsbiler bør ha høyere engangs- og årsavgift enn bensin- og dieselbiler. Høyre-landsmøtet bør avvise avgiftshopp for «fossilbiler».

Dagens Næringsliv 7 april 2018

Published Apr. 5, 2018 4:19 PM

CREE forsker Snorre Kverndokk (Frisch) har blitt valgt ut som en av forfatterne til den sjette hovedrapporten fra IPCC (FNs Klimapanel). Han skal arbeide i arbeidsgruppe III: Tiltak og virkemidler for å redusere klimaendringer og utslipp, som kommer med sin rapport i 2021. Les mer

Han er også blitt utnevnt som landrepresentant (Country Representative) for Norge i EAERE (European Association of Environmental and Resource Economics) for 2018 og 2019.