Seminar hos Finansdepartementet: Nesje og Lund - UiO

Finansedepartementet hold 28 februar et internseminar. CREE forskerne Nesje og Lund var invitert til å snakke om et av temaene: Risikojustering av kalkulasjonsrenten i samfunnsøkonomiske analyser. Dette fordi de høsten 2018 skrev en artikkel om risikojustering av kalkulasjonsrente i Samfunnsøkonomen (nr. 4/18). Denne artikkelen ble til som del av et seminar høsten 2017 arrangert av Oslo Centre for Research on Environmentally Friendly Energy (CREE). 

Published Mar. 5, 2019 10:37 AM - Last modified Mar. 5, 2019 10:37 AM