Seminar Energi Norge

Presentasjon av: 
Samfunnsøkonomisk energi- og klimaforskning v/CREE

9.30

Velkommen - Sigrid Hjørnegård (Energi Norge) og Snorre Kverndokk (CREE)

9.35

Økonomieffekter av tiltak for å øke energieffektiviseringen - Bente Halvorsen (SSB)

10.05

Tiltakskostnader utenfor ETS - Taran Fæhn (SSB)

10.35

Pause

10.45

Karbonlekkasje og ETS - Brita Bye (SSB)

11.15

Design av støttesystemer for fornybar energi - Michael Hoel (UiO)

11.45

Avsluttende kommentarer og diskusjon - Knut Kroepelien (Energi Norge)
Published June 20, 2017 3:59 PM - Last modified June 20, 2017 3:59 PM