CREE modellforum

Nye klimateknologier, modeller og analyser.

Program:

Utskriftsvennlig prgoram

9.30 - 10.15

Energieffektivisering, energisystemer og økonomi.
Bye, Espegren, Fæhn, Rosenberg og Rosnes (SSB og IFE)

10.15 - 10.30

Kaffe

10.30 - 11.15

Grønne sertifikater, fordelingseffekter og økonomiske effekter i en likevektsmodell?
Asgeir Tomasgard og Per Ivar Helgesen, NTNU/CEnses

11.15 - 12.00

Modellering av investeringer i grønn kraft.
Rolf Golombek (Frisch)

12.00 - 13.00

Lunsj

13.00 - 13.45

Implications of Limited Foresight on Wind Park Investments in Norway.
Arne Lind, IFE

13.45 - 14.30

EMPIRE modellen – modellering av energi og klimapolitikkens påvirkning på kraftsystemet.
Asgeir Tomasgard, NTNU/Censes

14.30 - 14.45

Kaffe

14.45 - 15.30

«Implications of Paris»
Innledning ved Snorre Kverndokk, Frisch, og Asgeir Tomasgard, NTNU/Censes, Generell diskusjon.
Published June 20, 2017 3:46 PM - Last modified June 22, 2017 1:51 PM