MODELLFORUM CenSES - CREE

Deltagelse: Ved invitasjon

Presentasjoner:

Rolf Golombek - Frisch
Kjell Arne Brekke -UiO/ØI
Hilde Hallre - Frisch
Sverre Kittelsen - Frisch
Brita Bye - SSB
Taran Fæhn - SSB
Orvika Rosnes - SSB
Asgeir Tomasgard - NTNU
Ove Wolfgang - SINTEF
Arne Lind - IFE
Ruud Egging - SINTEF - MultiMOD
Ruud Egging - SINTEF - RegPol
Per Ivar Helgesen - ENOVA

Published July 21, 2017 2:19 PM - Last modified July 21, 2017 2:19 PM