CREE Hotline: Miljødirektoratet

CREE-forskere presenterte modellbaserte resultater for utviklingen i non-ETS utslipp i EU. Miljødirektoratet brukte resultatene til å besvare et oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet om å vurdere effekten av det foreslåtte rammeverket (fleksibilitetsmekanismene) for EUs nye klimapolitikk, herunder hvordan utslippspriser i ulike land kan bli påvirket av rammeverket. Møtet ble fulgt opp med dialoger mellom CREE-forskerne og Miljødirektoratet, og resulterte i at Miljødirektoratet utarbeidet et notat som ble oversendt Klima- og Miljødepartementet i mars 2017.


CREE tilbyr CREE Hotline til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Published Feb. 1, 2018 3:54 PM - Last modified May 5, 2018 10:37 AM