CREE dialogseminar Høst 2018

Verdsetting av miljøkonsekvenser og fornybar energiproduksjon

Program som PDF

Påmelding, frist 13 nov.

Program   

 
8.30 Rolf Golombek, leder CREE. Velkommen
   
8.35 - 9.05

Ståle Navrud, Professor NMBU:
Verdsettingsmetoder for økosystemtjenester i nytte-kostnadsanalyser.

9.05 - 9.15 Diskusjon
9.15 - 9.45 Pernille Lund Hoel, Miljødirektoratet:
Verdsetting av miljøverdier i nasjonal ramme for vindkraft
9.45 - 9.55 Øistein Schmidt Galaaen, Norwea:
Forberedt kommentar + diskusjon
9.55 - 10.10 Kaffe og frukt
10.10 - 10.15 Geir Taugbøl, Energi Norge:
Verdsetting av flomdemping og klimaeffekter ved vannkraftproduksjon
10.25 - 10.40 Snorre Kverndokk, Frisch:
Verdsetting av klimaskade I FNs klimapanels (IPCC) rapporter
10.40 - 10.50 Diskusjon
10.50 - 11.20 Rolf Korneliussen, Statnett:
Verdsetting av goder som ikke omsettes i markeder - et kraftnettperspektiv
11.20 - 11.30 Diskusjon
11.30 - 11.50 CREE -forskere:
Verdsettingsanalyser på CREE
11.50 - 12.00 Diskusjon
12.00 Lunsj
Published Sep. 12, 2018 12:37 PM - Last modified Oct. 26, 2018 12:44 PM