CREE Dialogseminar Høst 2017

Deltagelse: Ved invitasjon

Program

Som PDF

09.00 Velkomen
Rolf Golombek, leiar CREE
  Kva er kalkulasjonsrenta?
09.05 Kvifor diskonterer vi og kva skal vi diskontere?
Frikk Nesje, UiO
09.35 Kalkulasjonsrente og usikkerheit
Diderik Lund, UiO
10.05 Kaffe og frukt
  Retningslinjer for valet av kalkulasjonsrenta
10.20 Gjennomgang av nasjonale retningslinjer
Elisabeth Aarseth, DFØ
  Førebudd kommentar: Michael Hoel, Frischsenteret og UiO
Diskusjon
11.00 Kalkulasjonsrenta i samanliknbare land
Frikk Nesje, UiO
11.15 Kaffe
  Kalkulasjonsrente i praksis
11.25 Kva inneberer føringane frå Finansdepartementet i praksis?
Innleiing og gjennomgang av case: Miljødirektoratet
  Førebudd kommentar: Brita Bye, SSB
Diskusjon
12.00 Lunsj
Published June 20, 2017 8:39 AM - Last modified Feb. 23, 2018 1:01 PM