CREE Dialogseminar Høst 2016

Deltagelse: Ved invitasjon

Program:

Utskriftsvennlig program

09.00
Velkommen 
Rolf Golombek, leder CREE

 

Elektrifisering av transport

09.05
Elbiler som klimatiltak 
Innledning: Kenneth Birkeli, Miljødirektoratet
Forberedt kommentar: Snorre Kverndokk, Frischsenteret 
  Diskusjon
09.50
Strømnettet og elbiler 
Innledning: Christer Skotland/Dag Spilde, NVE
Forberedt kommentar: Catrine Hagem, SSB
  Diskusjon
10.35
Kaffe

 

Biodrivstoff

10.50
Biodrivstoff-produksjon i Norge 
Innledning: Rune Gjessing, Statkraft
Forberedt kommentar: Knut Einar Rosendahl, NMBU
  Diskusjon
11.35
Bærekraftig drivstoff for luftfart 
Innledning: Berta Matas Güell, SINTEF Energi
Forberedt kommentar: Mads Greaker, SSB
  Diskusjon
12.20
Lunsj
Published June 14, 2017 11:18 AM - Last modified June 23, 2017 12:14 PM