Dialogseminar Høst 2015

Deltagelse: Ved invitasjon

Program:

12.00 Lunsj
  Lett servering.
12:30 Velkommen
  Snorre Kverndokk, leder CREE
12:35 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av CCS
  Ståle Aakenes, Gassnova
  Ole Røgeberg, Frischsenteret 
13.15 Hvordan planlegge fremtidige nettinvesteringer
  Jan Bråten, Statnett 
  Finn Førsund, Økonomisk institutt 
13.55 Kaffe
14:10 Risiko ved elsertifikatordningen
  Lars Ragnar Skutlaberg, Statkraft 
  Michael Hoel, Økonomisk institutt
14.50 Verdien av forsyningssikerhet
  Henriette Birkelund og Harald Endresen, NVE
  Nils-Henrik von der Fehr, Økonomisk institutt 
15.30 Slutt
Published July 3, 2017 12:21 PM - Last modified July 3, 2017 12:22 PM