Dialogseminar høst 2014

Deltagelse: Ved invitasjon

Program:

Utskriftsvennlig program

10.00

Velkommen
Snorre Kverndokk, leder CREE

10.05

 

Hvordan bør Norge utforme sin klimateknologipolitikk?
Mads Greaker og Taran Fæhn SSB
Forberedt kommentar: Elin Økstad, Miljødirektoratet

10.40

 

Virkninger av utfasing av atomkraft i Europa
Rolf Golombek, Frischsenteret
Forberedt kommentar: Ottar Skagen, Statoil

11.15

 

Fleksibilitet på etterspørselssiden i kraftmarkedet
Nils-Henrik M. von der Fehr, Økonomisk institutt, UiO
Forberedt kommentar: Bent Johan Kjær, Statkraft

11.50

Generell diskusjon

12.00

Slutt/Lunch
Published July 21, 2017 12:47 PM - Last modified July 21, 2017 12:47 PM