Økonomiske studier av lønnsomhet for CCS

Snorre Kverndokk holdt en presentasjon på Norges forskningsråds workshop om samfunnsvitenskap og CO2 håndtering 7. mars. Tittelen på foredraget var  "Økonomiske studier av lønnsomhet for CCS" hvor han gjennomgikk CREEs arbeider på dette området.

Program

10.00 Velkommen og informasjon om CLIMIT sitt mandat innenfor samfunnsvitenskapelig forskning – Åse Slagtern; Forskningsrådet

10.10. Informasjon om utlysning på nye samfunnsvitenskapelige sentere innen miljøvennlig energi – Tone Ibenholt; Forskningsrådet

10.30. Samfunnsvitenskapelig forskning og CO2 håndtering ved FME'ene og andre miljø –

*             Censes; CCS i energisystemet, Asgeir Tomasgard

*             Cree; Økonomiske/forretningsmodeller for CCS, Snorre Kverndokk

*             CICERO; Flaskehalser for å realisere CCS, Asbjørn Torvanger, Glen Peters

11.30 Lunsj

12.00 Innlegg fra FME’ene og andre på samfunnsvitenskapelig forskning og CO2 håndtering – forts

*             UiO; Juridiske problemstillinger, Catherine Banet

*             UiO; TIK senteret, Håkon Endresen Normann

*             FME NCCS; Teknisk FME NCCS og kobling mot samfunnsvitenskap; Amy Brunsvold

12.30 Gruppediskusjon

a.       Gap og behov i samfunnsvitenskapelig forskning i forhold til CO2 håndtering. Sett dette i relasjon til  CLIMIT sitt oppdrag innen området

 

b.      Hvordan koble samfunnsvitenskap og teknologi på en god måte?

 

Published Mar. 13, 2018 9:14 AM - Last modified Mar. 13, 2018 9:14 AM