CREE-seminar i Miljødirektoratet Vår 2015

9.00

Velkommen – Guro Børnes Ringlund (MDir)

9.05

Rettferdige klimaavtaler – Snorre Kverndokk (Frischsenteret)

9.45

Teknologipolitikk for et bedre klima – Mads Greaker (SSB)

10.25

Pause

10.35

Klimaeffekter av biodrivstoffpolitikk – Knut Einar Rosendahl (NMBU)

11.15

Effekter av direkte reguleringer for innovasjon – Brita Bye (SSB)

11.55

Avsluttende kommentarer - Guro Børnes Ringlund (MDir)
Published July 21, 2017 1:21 PM - Last modified July 21, 2017 1:21 PM