Seminar om nye klimamål for EU og Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nasjonale bidragene til Parisavtalen er utilstrekkelige for å nå togradersmålet. Første kvartal 2020 skal alle land sende inn nye bidrag. EU og Norge må nå vurdere om de skal melde inn et mer ambisiøst mål for 2030 enn å kutte 40%.

På årets CICEP-CREE-seminar ser vi på hva EU og Norge kan gjøre for å øke utslippskuttene. Hvor langt kan vi strekke oss for å nå målene i Paris-avtalen? Hvilke konsekvenser har dette for Norge og for EU? Vi går gjennom fleksibiliteten Norge har gjennom vår felles gjennomføring med EU, og vi tar et dypdykk i muligheten for omstilling i transport- og kraftsektoren.

 

Program:

0900-0905 – Velkommen, Rolf Golombek

 

Parisavtalen og nasjonale mål

0905-0915 – Gapet mellom nasjonale mål og målene i Parisavtalen
                        Bård Lahn (CICERO)

0915-0920 – Kan vi øke utslippskuttene og nå målene i Parisavtalen?
                        Beate Norheim (DNV GL)

0920-0930 – Spørsmål og svar

 

Fleksible mekanismer

0930-0940 – Norges tilgang på fleksible mekanismer i ikke-kvotepliktig sektor
                        Erlend Hermansen (CICERO)

0940-0950 – Hvor mange ETS-kvoter vil EU dele ut?
                        Michael Hoel (UiO)

0950-1000 – Hva vil utslippsreduksjoner utenfor kvotepliktig sektor koste i det norsk-europeiske klimasamarbeidet?
                        Brita Bye (SSB)

1000-1005 – Brukerinnlegg om EUs fleksibilitetsmekanismer
                        Birgitte Jourdan-Andersen (Energi Norge)

1005-1020 – Spørsmål og svar

1020-1035 – Kaffe/te

 

Muligheter for utslippskutt i transport- og kraftsektoren

1035-1045 – Vil elbilpolitikken påvirke bensin-bilisters kjørevaner?
                        Snorre Kverndokk (Frischsenteret)

1045-1055 – Standardisering av ladestasjoner og utbredelse av elbiler
                        Mads Greaker (OsloMet)

1055-1100 – Hvordan lykkes vi med elektrifisering av transportsektoren?
                        Geir Malmedal (NAF)

1100-1115 – Spørsmål og svar

1115-1125 – Fossil divestment, kull og fornybart i elektrisitetsproduksjonen.
                        Solveig Glomsrød (CICERO)

1125-1135 – Kan kraftsektoren bli karbonfri?
                        Rolf Golombek (Frischsenteret)

1135-1140 – Krafttak for klima: Europas dekarbonisering går gjennom kraftsektoren
                        Knut Vrålstad (Statkraft)

1140-1155 – Spørsmål og svar

1155-1200 – Oppsummering/hvilke nye klimamål setter EU?
                        Torbjørg Jevnaker (Fridtjof Nansens Institutt)

 

1200-1230 – Lunsj

 

Published Mar. 5, 2019 10:06 AM - Last modified Apr. 29, 2019 11:19 AM