Paris-avtalen: Mot et globalt grønt skifte?

CICEP og CREEs felles brukerkonferanse

Program:

Utskriftsvennlig program

9:00

Velkommen
Snorre Kverndokk, Frischsenteret, Leder av CREE

  Ordstyrer: Snorre Kverndokk, CREE

9:10

Juridiske, økonomiske og politiske aspekter ved Paris-avtalen
  Henrik-Hallgrim Eriksen, (Klima- og miljødepartementet):
Hva er rettslig bindende i Paris-avtalen og hvordan skal ambisjonene i avtalen oppnås?
 

Bård Harstad (Økonomisk institutt, UiO og CREE):
Oppdatering og reforhandlinger av klimaavtaler

 

Jon Hovi, (UiO/CICEP):
Blir Paris-avtalen efektiv?

  Paneldiskusjon
(Hver innleder får 10 minutter til presentasjon og 5 minutter til spørsmål, deretter paneldiskusjon)

10:10

Pause
 

Ordstyrer: Guri Bang, CICEP

10:30

Mot et grønnere europeisk energimarked

 

Rolf Golombek (Frischsenteret og CREE):
Hovedeffekter i energimarkedene av Paris-avtalen

 

Ståle Aakenes (Gassnova og CREE):
Hvorfor er COP21 viktig for satsingen på CCS?

 

Gerben Dekker (DNV GL og CICEP):
A changing power market after Paris: consequences for energy production and system operations

  Thor Erik Grammeltvedt (Statnett, CREE og CICEP):
Statnetts perspektiver på utviklingen etter Paris-avtalen
  Paneldiskusjon
(Hver innleder får 10 minutter til presentasjon og et par minutter til spørsmål, deretter paneldiskusjon)
11:30 Norges klimaavtale med EU
  Elin Lerum Boasson (Institutt for statsvitenskap, UiO og CICEP):
Vil en ny klimaavtale med EU styrke deres makt over norsk klimapolitikk?
  Ann-Cathrin Vaage (Statoil og CICEP):
Konsekvenser for Statoil og Norge av avtalen med EU
  Paneldiskusjon
(Hver innleder får 10 minutter til presentasjon og 5 minutter til spørsmål, deretter paneldiskusjon)
12:15 Enkel lunsj
13:00 Slutt


Spørsmål kan rettes til Jørg M. Gjestvang

Published June 14, 2017 10:13 AM - Last modified Feb. 15, 2018 10:37 AM