Internasjonale klimaavtaler og nasjonal klimapolitikk

09:00 Velkommen - Snorre Kverndokk, Frischsenteret, Leder av CREE
09:10

Internasjonale avtaler i praksis - om klimaforhandlingene
Henrik Harboe - Miljødepartemenetet 

09:40 Hvor forpliktende er internasjonale avtaler egentlig? - Om Canada, Kyoto og sanksjoner
Christina Voigt - Institutt for offentlig rett UiO/CREE 
10:10 Hvorfor får vi ingen klimaavtale som monner?
Ole Røgeberg - Frischsenteret/CREE 
10:40 Kaffepause
11:10 Alternativer til FN-sporet - et regimekompleks?
Steffen Kallbekken - CICERO/CICEP 
11:40 Europeiske selskapers tilpasning til EUs klimapolitikk
Jon Birger Skjærseth - FNI/CICEP 
12:10 Lunsj
13:00 Klimapolitiske virkemidler sett i sammenheng
Michael Hoel - Økonomisk Inst. UiO/CREE 
13:30 Oljepolitikk versus klimapolitikk
Knut Einar Rosendahl - SSB/CREE 
14:00 Utvinningsrettigheter som klimapolitikk
Bård Harstad - Økonomisk Inst. UiO/CREE 
14:30 Kaffepause
15:00 Norsk økonomi og klimapolitikk
Taran Fæhn - SSB/CREE 
15:30 Bioenergipolitikken: Velment, men korttenkt
Bjart Holtsmark - SSB/CREE 
16:00 Slutt
Published July 21, 2017 3:18 PM - Last modified July 21, 2017 3:18 PM