Brukerseminar høst 2011

Program:

11.00
Velkommen - kort introduksjon om CREE
Snorre Kverndokk, Frischsenteret, Leder av CREE

11.15
“CCS in the North Sea region: A comparison on the cost-effectiveness of storing CO2 in the Utsira formation at regional and national scales”
Arne Lind/Kari Espegren, IFE
         
12-12.30
Lunsj

12.30
Vil CCS erobre verden?
Rolf Golombek,  Frischsenteret

13.15
Juridiske sider av CCS - EUs lagringsdirektiv med særlig vekt på transport
Tonje Eilertsen, Advokatfirmaet Thommessen (Jus/UiO)

14.00
Slutt

Påmelding foregår via denne websiden.

Spørsmål kan rettes til Jørg M. Gjestvang

Published July 21, 2017 3:45 PM - Last modified July 21, 2017 3:45 PM