User event activities

Previous

Time and place: Apr. 19, 2018 9:00 AM - 1:00 PM, Litteraturhuset, Amalie Skram

Påmelding

Frist for påmelding: 13. 

Time and place: Mar. 7, 2018, Forskningsrådet

Snorre Kverndokk holdt en presentasjon på Norges forskningsråds workshop om samfunnsvitenskap og CO2 håndtering 7. mars. Tittelen på foredraget var  "Økonomiske studier av lønnsomhet for CCS" hvor han gjennomgikk CREEs arbeider på dette området.

Time and place: Feb. 26, 2018, NVE

NVE utarbeider jevnlig framskrivninger av energikonsumet i Norge. CREE-forskere holdt modellbaserte innlegg om dette temaet.


CREE tilbyr CREE Hotline til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Time and place: Nov. 16, 2017 9:00 AM - 1:00 PM, Møterom VIA i Forskningsparken
Time: Nov. 2, 2017 - Dec. 31, 2017

NVE har et prosjekt hvor de har har bedt CREE om å utarbeide et notat innenfor prosjektets fagområdet hvor vi oppsummerer den økonomiske litteraturen, samt sier litt generelt om dette fra et tverrfaglig perspektiv.


CREE tilbyr CREE Hotline til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Time: Sep. 18, 2017

CREE tilbyr CREE Hotline til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Time: June 7, 2017

CREE tilbyr CREE Hotline til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Time and place: May 16, 2017 8:15 AM - 9:30 AM, Håndverkeren
Time and place: Apr. 19, 2017 12:00 PM - 3:30 PM, Litteraturhuset
Time and place: Mar. 9, 2017 9:15 AM - 12:00 PM, Statistic Norway
Time: Feb. 1, 2017

CREE-forskere presenterte modellbaserte resultater for utviklingen i non-ETS utslipp i EU. Miljødirektoratet brukte resultatene til å besvare et oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet om å vurdere effekten av det foreslåtte rammeverket (fleksibilitetsmekanismene) for EUs nye klimapolitikk, herunder hvordan utslippspriser i ulike land kan bli påvirket av rammeverket. Møtet ble fulgt opp med dialoger mellom CREE-forskerne og Miljødirektoratet, og resulterte i at Miljødirektoratet utarbeidet et notat som ble oversendt Klima- og Miljødepartementet i mars 2017.


CREE tilbyr CREE Hotline til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Time and place: Dec. 8, 2016 9:00 AM - 1:00 PM, Møterom HAGEN 2 i Forskningsparken
Time and place: Apr. 28, 2016 9:00 AM - 1:00 PM, Litteraturhuset
Time and place: Apr. 14, 2016 9:30 AM - 3:30 PM, Statistics Norway
Time and place: Nov. 9, 2015 12:00 PM - 3:30 PM, Møterom HAGEN 2 i den nye delen av Forskningsparken.
Time and place: Apr. 15, 2015 12:00 PM - 3:00 PM, Litteraturhuset
Time and place: Nov. 10, 2014 10:00 AM - 12:00 PM, Møterom HAGEN 2 i den nye delen av Forskningsparken.
Time and place: Apr. 24, 2014 9:00 AM - 12:30 PM, Litteraturhuset
Time: Mar. 31, 2014 12:00 PM - 3:30 PM
Time and place: Oct. 24, 2013, Møterom HAGEN 1 i den nye delen av Forskningsparken.
Time and place: Apr. 16, 2013 9:00 AM - 12:30 PM, Litteraturhuset , Oslo
Time and place: Apr. 17, 2012 9:00 AM - 4:00 PM, Håndverkeren
Time and place: Mar. 18, 2012 - Mar. 20, 2012, Hafjell Resort
Time and place: Feb. 2, 2012 10:00 AM - 2:30 PM, Statistisk sentralbyrås lokaler i Kongens gt. 6, Oslo, møterom 2.M8
Time and place: Dec. 1, 2011 11:00 AM - 2:00 PM, Møterom VIA i den nye delen av Forskningsparken.