Forskningsrådets Site Visit til CREE - 2018

Deltagelse ved invitasjon.

Program:

9.30 - Velkommen 

- Organisering av forskningen
- Aktiviteter siden forrige site visit
- Økonomi 
- Brukerinvolvering
- Høydepunkter fra forskningen - presentasjon av tre prosjekter

Pause

- Sluttrapport fra senteret
- Markering av avslutning for senteret

- Videreføring av aktiviteter, nettverk og samarbeidsrelasjoner etter 2019
- Hvordan kan forskningen bidra til den praktiske politikkutformingen?

- Evalueringen av den samfunnsvitenskapelige forskningen (SAMEVAL) – Erfaringer fra et forskningsmiljø

12.00 - Lunsj

Referat

Published Sep. 12, 2018 11:45 AM - Last modified Oct. 10, 2018 2:37 PM