Forskningsrådets Site Visit til CREE - 2017

Deltagelse ved invitasjon.

Program:

12.30

  Lunsj

13.00

  Velkommen - presentasjon av deltakerne

13.15

  Strukturelle endringer i CREE 
Evalueringspanelets vurderinger 
Presentasjon av CREEs flaggskip
Integrasjon, flerfaglighet og internasjonal strategi
Organisasjon og partnere

14.15

  Kaffe

14.30

  Brukerinvolvering 
Orientering om brukeraktivitetene
Oppgradering av CREEs websider
Forberedte kommentarer fra brukere

15.15

  Rapportering

15.30

  Presentasjon av to prosjekter 
Cathrine Hagem:
Insentiver for optimal lokalisering av vindkraftverk i Norge
Knut Einar Rosendahl: 
Virkninger av EUs ETS system på norske industribedrifter

16:00

  Slutt

Referat

Published June 6, 2017 1:34 PM - Last modified July 3, 2017 1:31 PM