Forskningsrådets Site Visit til CREE - 2013

Deltagelse ved invitasjon.

Program:

9:00

Velkommen og presentasjon av deltakerne v/ Einar Hope

9:15

Status for senteret:
Forskningsresultater, organisering, formidling og finansiering
ved senterleder Rolf Golombek og prosjektkoordinator Jørg Gjestvang

10:15

Kaffe

10:30

Presentasjon av tre utvalgte prosjekter. Fra arbeidspakke 1, 3 og 4

11:30

Samspillet mellom CREE og Forskningsrådet. Forskningsrådet innleder.

12:00

Slutt

Referat

Published July 3, 2017 9:30 AM - Last modified July 3, 2017 1:30 PM