Forskningsrådets Site Visit til CREE - 2012

Deltagelse ved invitasjon.

Program:

09:00

Velkommen og presentasjon av deltakerne v/ Einar Hope

09:15

Generell presentasjon av senteret v/Snorre Kverndokk

10:00

Presentasjon av forskningsvirksomheten i senteret Forskningsplan, internasjonalt samarbeid og rekruttering v/Snorre Kverndokk.
Kort presentasjon av utvalgte prosjekter v/Bente Halvorsen og Brita Bye.

10:45

Kaffe

11:00

Samspill mellom senteret og forskningsrådet
Forskningsrådet innleder
Senterets kommentar v/Snorre Kverndokk

12:00

Slutt

Referat fra møtet

Published July 3, 2017 9:40 AM - Last modified July 3, 2017 1:30 PM