Midtveisevaluering av CREE - 2015

Opplegg for evalueringssesjonene.

09:00 - 11:00

Evalueringsmøte om den faglige aktiviteten i senteret
Denne sesjonen ledes av en av de vitenskapelige ekspertene i panelet, men generalistene er til stede. Senteretinnleder med en kort presentasjon av det faglige

11:00 - 12:00

Møte med stipendiater

12:00 - 13:00

Lunsjmøte for evalueringspanelet

13:00 - 15:00

Evalueringsmøte med generalistene
Her møter hele panelet representanter fra senterledelse, vertsinstitusjon, brukerpartnere etc. Senteret innleder med en kort presentasjon av spørsmål knyttet til organisering, samarbeid med partnere etc.

 

Alle Forskningsrådets FME-er vil bli evaluert etter 3,5-4 år.

Våren 2015 vil CREE bli evaluert.

 

Kriterier for evalueringen

 

Deltagelse ved invitasjon.

 

CREEs egne evalueringsskjemaer:

A - The Centre Self-evaluation

B - Fact sheet for the centre

E - Project description for the final three-year period and further plans

Published July 3, 2017 1:29 PM - Last modified July 3, 2017 1:30 PM