All Events - Page 4

Time and place: Mar. 9, 2017 9:15 AM - 12:00 PM, Statistic Norway
Time: Mar. 5, 2017 - Mar. 8, 2017
Time: Feb. 1, 2017

CREE-forskere presenterte modellbaserte resultater for utviklingen i non-ETS utslipp i EU. Miljødirektoratet brukte resultatene til å besvare et oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet om å vurdere effekten av det foreslåtte rammeverket (fleksibilitetsmekanismene) for EUs nye klimapolitikk, herunder hvordan utslippspriser i ulike land kan bli påvirket av rammeverket. Møtet ble fulgt opp med dialoger mellom CREE-forskerne og Miljødirektoratet, og resulterte i at Miljødirektoratet utarbeidet et notat som ble oversendt Klima- og Miljødepartementet i mars 2017.


CREE tilbyr CREE Hotline til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Time and place: Dec. 8, 2016 9:00 AM - 1:00 PM, Møterom HAGEN 2 i Forskningsparken
Time and place: Oct. 24, 2016 10:30 AM - Oct. 25, 2016 1:30 PM, Statistics Norway (SSB Oslo)
Time and place: Apr. 28, 2016 9:00 AM - 1:00 PM, Litteraturhuset
Time and place: Apr. 14, 2016 9:30 AM - 3:30 PM, Statistics Norway
Time: Jan. 1, 2016 - Dec. 31, 2016
Time and place: Nov. 9, 2015 12:00 PM - 3:30 PM, Møterom HAGEN 2 i den nye delen av Forskningsparken.
Time and place: Sep. 14, 2015 9:00 AM - Sep. 15, 2015 5:30 PM, Lysebu