All Events

Previous

Time and place: Nov. 20, 2018 9:00 AM - 1:00 PM, Møterom VIA i Forskningsparken

Verdsetting av miljøkonsekvenser og fornybar energiproduksjon

Program som PDF

Time and place: Nov. 15, 2018, Statistisk Sentralbyrå

15 Nov.  11.30 AM - 16 Nov. 4.00 PM

Program as PDF

Time and place: Oct. 18, 2018 12:15 PM - 1:15 PM, Frischsenteret

-Sol, vind og batterier

Time and place: Sep. 27, 2018 9:30 AM - 1:00 PM, Forskninsparken; Rom HAGEN 1
Time and place: June 7, 2018 12:00 PM - 3:00 PM, Det juridiske fakultet, Domus Media, «Kjerka»-møterommet
Time and place: May 8, 2018 12:15 PM - 1:15 PM, Frischsenteret
Time and place: May 3, 2018 9:15 AM - 10:30 AM, Frischsenteret

The dynamics of linking permit markets (PDF)

Resubmission til American Economic Review

Katinka Holtsmark

Time and place: Apr. 19, 2018 9:00 AM - 1:00 PM, Litteraturhuset, Amalie Skram

Påmelding

Frist for påmelding: 13. 

Time and place: Apr. 5, 2018 11:45 AM - 12:45 PM, Statistics Norway
Time and place: Apr. 4, 2018 12:15 PM - 1:15 PM, Frisch Centre

tba

Time and place: Mar. 22, 2018 11:30 AM - 12:45 PM, Statistics Norway
Time and place: Mar. 15, 2018 11:30 AM - 12:30 PM, Statistics Norway

“Higher Price, Lower Costs? Minimum Prices in the EU Emissions Trading Scheme”

Time and place: Mar. 13, 2018 11:30 AM - 12:45 PM, Statistics Norway
Time and place: Mar. 7, 2018, Forskningsrådet

Snorre Kverndokk holdt en presentasjon på Norges forskningsråds workshop om samfunnsvitenskap og CO2 håndtering 7. mars. Tittelen på foredraget var  "Økonomiske studier av lønnsomhet for CCS" hvor han gjennomgikk CREEs arbeider på dette området.

Time and place: Feb. 26, 2018, NVE

NVE utarbeider jevnlig framskrivninger av energikonsumet i Norge. CREE-forskere holdt modellbaserte innlegg om dette temaet.


CREE tilbyr CREE Hotline til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere.