Outreach

CREE has four main research outlets; publications in both popular sience and sientific journals, presentations of our research to the sietific comutity as well as to users and to the general public through the media. In addition, we arrage workshops and seminars, both for our researchers and for or user partners.

News

 • Ny meningsmåling: 7 av 10 nordmenn tror mennesker står bak klimaendringer Sep. 16, 2019 3:16 PM
  Én av ti nordmenn tror ikke mennesker står bak klimaendringer, viser ny spørreundersøkelse. – Man kan jo lure på hvorfor høytlønte har lavere tiltro til vitenskapen, sier Maren Esmark.

  Flere har blitt spurt om uttalelser til denne meningsmålingen. Én av dem, CREE-forsker Taran Fæhn (SSB) kan ikke si noe spesifikk om denne undersøkelsen, men sier at på generelt grunnlag at det er enda viktigere å få resultater som antyder noe om hvorfor det er slik.

  – Slik informasjon er viktig for forskere, politikere og media, fordi det kan få fram hva som er kunnskapshull, hvordan vitenskapelig kunnskap kan formidles og hvordan gjennomføringen av Norges klimaforpliktelser kan bli lettere og mer akseptabel, sier Fæhn.

  ABC nyheter 20 juli 2019

 • Imot økte skatter for å nå klimamål Sep. 16, 2019 1:57 PM

  Menn er mer villige til å betale mer i bompenger enn kvinner for å redusere luftforurensninga. Det viser en studie fra Statistisk sentralbyrå fra juni. Byrået har undersøkt hvor stor aksept det er i befolkningen for forslag fra den grønne skattekommisjonen til regjeringa.

  Vi har sett tendensen lenge, og det er kanskje ikke overraskende at 60 prosent er imot økte skatter for å nå klima- og miljømål. Det forteller CREE forsker ved SSB, Kristine Grimsrud.

  NRK P2 Nyhetsmorgen 15.juli.2019

 • Norsk elbil politikk diskuteres i DN Sep. 3, 2019 11:40 AM

  CREE forskere er med på diskusjon i DN om hva norsk elbilpolitikk bør være og om hvordan den fungerer.

  Her er noen av innleggene om temaet:

 • –Eksportører av olje, kull og gass kan gjøre mer for klimaet Aug. 8, 2019 10:53 AM

  I artikkelen "The case for a supply-side climate treaty", som denne uken er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Science, tar norske forskere til orde for å få på plass en klimaavtale mellom produsenter av olje, kull og gass. En slik avtale vil, ifølge forskerne, øke sannsynligheten for å nå Parisavtalens togradersmål.

  Se internasjonal artikkel i Science 26 Jul 2019

  www.uio.no 25 juli 2019

Events

28 Oct.
Statistisk Sentralbyrå

28 Oct.  - 29. Oct.