Master scholarship

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

English

The purpose of the CREE Master scholarship is to provide an incentive for students to write their thesis within the field of environmentally friendly energy (CREE project plan). The value of each scholarship is NOK 20,000. Priority is given to students of economics at the University of Oslo. Those who receive the scholarship will be offered an office and a supervisor at one of the Norwegian CREE institutions. Send the application electronically to: cree-admin at frisch.uio.no, use "CREE-stipendet” in the heading. The application should include: CV, updated transcript of your grades, a short description of your topic and plans for your thesis. If questions, contact rolf.golombek at frisch.uio.no.

Application deadline: 16 March, 2018.

Students can also apply for a CREE Master scholarship after 16 March, 2018. If means are still available, these applications will be evaluated within a few weeks. 

 

Norsk

Formålet med CREEs masterstipend er å gi studenter insentiver til å skrive masteroppgaven innenfor feltet miljøvennlig energi. Masterstipendiet er på 20 000 NOK. Det gis prioritet til mastergradsstudenter i økonomi ved Universitetet i Oslo. Oppgaven skal normalt være ferdig innen september året etter. Mottakere av CREE-stipendet vil få kontorplass og veileder ved Frischsenteret, Økonomisk institutt eller Statistisk sentralbyrå, og vil i arbeidet med mastergradsoppgaven kunne delta i senterets forskningsmiljø. Søknad sendes på e-post til cree-admin at frisch.uio.no og merkes med "CREE-stipendet". Søknaden bør inneholde en CV, oppdatert karakterutskrift og en kort beskrivelse av hva du kunne tenke deg å skrive om. Du velger selv tema for oppgaven, men oppgaven skal passe innenfor CREEs prosjektportefølje. Ved eventuelle spørsmål, kontakt rolf.golombek at frisch.uio.no.

Søknadsfrist: 16. mars 2018.

Søknader som mottas etter 16. mars 2018, vil bli vurdert forløpende hvis det er gjenværende budsjettmidler til CREE masterstipend.

Published June 4, 2017 12:46 AM - Last modified Nov. 20, 2017 11:42 AM