Treghet i stokastiske prosesser. Forbedrede økonomiske modeller for analyse av miljøkatastrofer.

Sammendrag:

Klimaproblematikken har de seneste årene medført betydelig oppmerksomhet rundt problematikken med tålegrenser som kan utløse katastrofale endringer om de krysses. Økonomisk modellering av slike prosesser har tatt utgangspunkt i en type dynamisk usikkerhetsprosess med en del mindre heldige egenskaper. Blant annet så forutsetter denne prosessen at dersom en ressurs belastes på noen som helst måte så vil katastrofen på ett eller annet tidspunkt utløses med sannsynlighet 1. Dette er en klar metodologisk svakhet. Det er vanskelig å analysere bærekraftighet med modeller som har som premiss at bærekraftig ressursforvaltning er umulig. Arbeidet beskriver en alternativ stokastisk prosess der bærekraftig forvaltning er et reelt alternativ og viser hvordan dette endrer prinsippene for forvaltning. Denne prosessen utnytter at risikoen for katastrofe er en treg variabel sammenliknet med de observerbare fysiske variablene som driver risikoen. 

Published June 27, 2017 12:06 PM - Last modified June 28, 2017 10:20 AM