All News

Published Nov. 8, 2017 10:56 AM

CREE forsker Knut Einar Rosendahl (NMBU) intervjuet om rapport laget som et oppdrag for Bellona.

Teknisk Ukeblad 6 November 2017

 

Published Oct. 30, 2017 9:50 AM
Published Oct. 25, 2017 6:42 PM

I en artikkel om norsk utbygging av vindkraft utrykker CREE forsker Michael Hoel (UiO) seg skeptisk til grønne sertifikater, som er mye av drivkraften bak utbyggingen.

Dagens Næringsliv 24 oktober 2017

 

Published Oct. 20, 2017 2:44 PM
Published Oct. 12, 2017 2:41 PM

CREE-forskerne Taran Fæhn (SSB), Cathrine Hagem (SSB) og Knut Einar Rosendahl (NMBU) argumenterer for at selv om skiferoljen har gjort oljetilbudet mer prisfølsomt, kan kutt i norsk oljeproduksjon være et aktuelt klimaverktøy.

Se også Bjerkholts artikkel nevnt i innlegget

Dagens Næringsliv 12 oktober 2017

 

Published Oct. 4, 2017 1:18 PM

CREE forsker Taran Fæhn (SSB) har et innlegg om problemstillingen. 

ENERGI og KLIMA 1.Oktober 2017

Published Sep. 14, 2017 11:25 AM

CREE-forsker Taran Fæhn (SSB) sammen med Bård Lahn (Cicero) omtaler hvilke valg som må gjøres i klimapolitikken videre

Dagsnytt atten NRK 13  sep. 2017

Published Sep. 11, 2017 8:52 AM

Teknisk Ukeblad omtaler CREE forskeren Mads Greaker (SSB) og Knut Einar Rosendahls funn i deres rapport til Greenpeace.

Teknisk Ukeblad 8  sep 2017

Published Aug. 25, 2017 11:06 AM

CREE forskerne Mads Greaker (SSB) og Knut Einar Rosendahl (NMBU) kommer med kritikk av konsekvensutredningen som ble gjort i forkant av den 23. konsesjonrunden.

ENERGI og KLIMA 24 August 2017

Published July 19, 2017 9:24 AM
Published July 12, 2017 7:08 AM

CREE forsker Taran Fæhn (Seniorforsker SSB) har en kronikk i Morgenbladet rundt viktigheten av troverdigheten til lavutslippsmålet.

Morgenbladet 07 Juli 2017

Published July 4, 2017 9:28 AM
Published July 3, 2017 8:40 AM
Published June 30, 2017 10:21 AM

CREE forskerne Elisabeth Isaksen (Stipendiat, Universitetet i Oslo) og Ingrid Hjort (Stipendiat, Universitetet i Oslo) mener Helgesen fremstiller Regjeringens mål for innenlandske utslippsreduksjoner som langt mer ambisiøse enn hva de faktisk er. 

Aftenposten  25 Juni 2017

Published June 28, 2017 2:29 PM
Published June 28, 2017 10:01 AM
Published June 23, 2017 10:23 AM
Published June 19, 2017 6:56 PM
Published June 6, 2017 2:17 PM
Published June 6, 2017 1:55 PM
Published June 6, 2017 1:46 PM

Referat fra frokostseminaret "Klimalov og kvotehandel: Kan det virke sammen for grønn vekst i Norge?" på Håndverkeren 16 Mai, arrangert av FNIEnergi Norge og CREE.

Published June 1, 2017 9:31 AM

Snorre Kverndokk skal undervise på EAERE-FEEM-VIU Summer School 2017 i Venezia i juli i år. Dette er et intensivt doktorgradskurs for PhD studenter og temaet for kurset er Macroeconomics, Growth, and the Environment.

Published May 30, 2017 2:10 PM
Published Feb. 15, 2017 10:34 PM

Ut i fra oppgitte regnskapstall kommenterer CREE forsker Michael Hoel (UiO) subsidier som han mener er fornuftige, men dårlig styrt.

Budstikka 15. feb. 2017

Published June 20, 2016 10:21 PM