User event activities

Upcoming

Time and place: Apr. 19, 2018 9:00 AM - 1:00 PM, Litteraturhuset, Amalie Skram

Hva blir virkningene for Norge?

Påmelding

Frist for påmelding: 13 april.

Previous

Time and place: Nov. 16, 2017 9:00 AM - 1:00 PM, Møterom VIA i Forskningsparken

Tema: Kalkulasjonsrenten

Til kort sammendrag

Time: Nov. 2, 2017 - Dec. 31, 2017

CREE tilbyr CREE Hot Line til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

NVE har et prosjekt hvor de har har bedt CREE om å utarbeide et notat innenfor prosjektets fagområdet hvor vi oppsummerer den økonomiske litteraturen, samt sier litt generelt om dette fra et tverrfaglig perspektiv.

Time: Sep. 18, 2017

CREE tilbyr CREE Hot Line til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Time: June 7, 2017

CREE tilbyr CREE Hot Line til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Time and place: May 16, 2017 8:15 AM - 9:30 AM, Håndverkeren
Time and place: Apr. 19, 2017 12:00 PM - 3:30 PM, Litteraturhuset
Time and place: Mar. 9, 2017 9:15 AM - 12:00 PM, Statistic Norway
Time: Feb. 1, 2017

CREE tilbyr CREE Hot Line til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere.

I 2017 ble det arrangert fire møter med brukerne. Ett av møtene var med Miljødirektoratet. Her presenterte CREE-forskere modellbaserte resultater for utviklingen i non-ETS utslipp i EU. Miljødirektoratet brukte resultatene til å besvare et oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet om å vurdere effekten av det foreslåtte rammeverket (fleksibilitetsmekanismene) for EUs nye klimapolitikk, herunder hvordan utslippspriser i ulike land kan bli påvirket av rammeverket. Møtet ble fulgt opp med dialoger mellom CREE-forskerne og Miljødirektoratet, og resulterte i at Miljødirektoratet utarbeidet et notat som ble oversendt Klima- og Miljødepartementet i mars 2017.

Time and place: Dec. 8, 2016 9:00 AM - 1:00 PM, Møterom HAGEN 2 i Forskningsparken
Time and place: Apr. 28, 2016 9:00 AM - 1:00 PM, Litteraturhuset
Time and place: Apr. 14, 2016 9:30 AM - 3:30 PM, Statistics Norway
Time and place: Jan. 12, 2016 9:30 AM - 12:00 PM, Næringslivets hus, møterom Blåsjø, 3. etasje
Time and place: Nov. 9, 2015 12:00 PM - 3:30 PM, Møterom HAGEN 2 i den nye delen av Forskningsparken.
Time: Sep. 16, 2015
Time and place: Apr. 15, 2015 12:00 PM - 3:00 PM, Litteraturhuset
Time and place: Mar. 24, 2015 9:00 AM - 12:00 PM, Miljødirektoratet Oslo
Time and place: Nov. 10, 2014 10:00 AM - 12:00 PM, Møterom HAGEN 2 i den nye delen av Forskningsparken.
Time and place: Apr. 24, 2014 9:00 AM - 12:30 PM, Litteraturhuset
Time: Mar. 31, 2014 12:00 PM - 3:30 PM
Time and place: Oct. 24, 2013, Møterom HAGEN 1 i den nye delen av Forskningsparken.
Time and place: Apr. 16, 2013 1:30 PM - 3:45 PM, Litteraturhuset (Wergelandsveien 29)
Time and place: Apr. 16, 2013 9:00 AM - 12:30 PM, Litteraturhuset , Oslo
Time: Sep. 27, 2012
Time: May 7, 2012

Frokost seminar med CICEP og CREE