Seminars

Upcoming

Time and place: Mar. 13, 2018 11:30 AM - 12:45 PM, Statistics Norway
Time and place: Mar. 22, 2018 11:30 AM - 12:45 PM, Statistics Norway

Tba.

Time and place: Apr. 4, 2018 12:15 PM - 1:15 PM, Frisch Centre

tba

Previous

Time and place: Feb. 13, 2018 12:15 PM - 1:15 PM, Frischsenteret
Time and place: Nov. 28, 2017 12:15 PM - 1:15 PM, Frischsenteret

Kjell Arne Brekke - Bedrifters miljøansvar

Time and place: June 14, 2017 12:15 PM - 1:00 PM, Frischsenteret
Time and place: May 24, 2017 12:15 PM - 1:15 PM, Frischsenteret
Time and place: Mar. 28, 2017 11:45 AM - 12:45 PM, Statistics Norway
Time: Jan. 1, 2016 - Dec. 31, 2016
Time: Jan. 1, 2015 - Dec. 31, 2015
Time: Jan. 1, 2014 - Dec. 31, 2014
Time: Jan. 1, 2013 - Dec. 31, 2013
Time: Jan. 1, 2012 - Dec. 31, 2012
Time: Jan. 1, 2011 - Dec. 31, 2011