All Events

Time: Nov. 2, 2017 - Dec. 31, 2017

NVE har et prosjekt hvor de har har bedt CREE om å utarbeide et notat innenfor prosjektets fagområdet hvor vi oppsummerer den økonomiske litteraturen, samt sier litt generelt om dette fra et tverrfaglig perspektiv.


CREE tilbyr CREE Hotline til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Time and place: Oct. 26, 2017, Statistisk Sentralbyrå

26 Oct.  9.00 AM - 27 Oct. 13.00 PM

Time: Sep. 18, 2017

CREE tilbyr CREE Hotline til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Time and place: Sep. 11, 2017 2:15 PM - 4:00 PM, Auditorium 2, Eilert Sundt's building
Time and place: June 14, 2017 12:15 PM - 1:00 PM, Frischsenteret
Time: June 7, 2017

CREE tilbyr CREE Hotline til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Time and place: May 24, 2017 12:15 PM - 1:15 PM, Frischsenteret
Time and place: May 16, 2017 8:15 AM - 9:30 AM, Håndverkeren
Time and place: Apr. 27, 2017 12:30 PM - 4:00 PM, Forskninsparken
Time and place: Apr. 19, 2017 12:00 PM - 3:30 PM, Litteraturhuset
Time and place: Mar. 28, 2017 11:45 AM - 12:45 PM, Statistics Norway