All Events

Upcoming

Time and place: Mar. 13, 2018 11:30 AM - 12:45 PM, Statistics Norway
Time and place: Mar. 22, 2018 11:30 AM - 12:45 PM, Statistics Norway

Tba.

Time and place: Apr. 4, 2018 12:15 PM - 1:15 PM, Frisch Centre

tba

Time and place: Apr. 19, 2018 9:00 AM - 1:00 PM, Litteraturhuset, Amalie Skram

Påmelding

Frist for påmelding: 13. april

Previous

Time and place: Feb. 13, 2018 12:15 PM - 1:15 PM, Frischsenteret
Time and place: Nov. 28, 2017 12:15 PM - 1:15 PM, Frischsenteret

Kjell Arne Brekke - Bedrifters miljøansvar

Time and place: Nov. 16, 2017 9:00 AM - 1:00 PM, Møterom VIA i Forskningsparken

Tema: Kalkulasjonsrenten

Til kort sammendrag

Time: Nov. 2, 2017 - Dec. 31, 2017

CREE tilbyr CREE Hot Line til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

NVE har et prosjekt hvor de har har bedt CREE om å utarbeide et notat innenfor prosjektets fagområdet hvor vi oppsummerer den økonomiske litteraturen, samt sier litt generelt om dette fra et tverrfaglig perspektiv.

Time and place: Oct. 26, 2017, Statistisk Sentralbyrå

26 Oct.  9.00 AM - 27 Oct. 13.00 PM

Time: Sep. 18, 2017

CREE tilbyr CREE Hot Line til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere. 

Time and place: Sep. 11, 2017 2:15 PM - 4:00 PM, Auditorium 2, Eilert Sundt's building
Time and place: June 14, 2017 12:15 PM - 1:00 PM, Frischsenteret
Time: June 7, 2017

CREE tilbyr CREE Hot Line til sine brukere. Dette er uformelle møter der bruker kan drøfte faglige spørsmål med CREE-forskere.