Master scholarship

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

English

Application deadline: The applications will be evaluated continuously after April 15th each year. For the year 2017 there will be no more scholarships.

Every year CREE offers scholarships of NOK 20,000 each to master students writing a thesis on subjects within the research interests of CREE. (CREE project plan) Priority is given to students of economics at the University of Oslo. Those who receive the scholarship will be offered an office and a supervisor at one of the Norwegian CREE institutions. Send the application electronically to: cree-admin at frisch.uio.no, use "CREE-stipendet” in the heading. The application should include: CV, updated transcript of your grades, a short description of your topic and plans for your thesis. If questions, contact rolf.golombek at frisch.uio.no.

 

Norsk

Søknadsfrist: Stipendsøknadene vil bli vurdert fortløpende etter 15. april hvert år. Søknader mottatt etter 15. april vurderes fortløpende. Det vil ikke bli tildelt flere stipendier for 2017.

CREE utlyser hvert år stipender, hver på 20 000 NOK, til mastergradsstudenter som ønsker å skrive en oppgave innenfor senterets prosjektportefølje. Det gis prioritet til mastergradsstudenter i økonomi ved Universitetet i Oslo. Oppgaven skal normalt være ferdig innen september året etter. Mottakere av CREE-stipendet vil få kontorplass og veileder ved Frischsenteret, Økonomisk institutt eller Statistisk sentralbyrå, og vil i arbeidet med mastergradsoppgaven kunne delta i senterets forskningsmiljø. Søknad sendes på e-post til cree-admin at frisch.uio.no og merkes med "CREE-stipendet". Søknaden bør inneholde en CV, oppdatert karakterutskrift og en kort beskrivelse av hva du kunne tenke deg å skrive om. Du velger selv tema for oppgaven, men oppgaven skal passe innenfor CREEs prosjektportefølje. Ved eventuelle spørsmål, kontakt rolf.golombek at frisch.uio.no.

Published June 4, 2017 12:46 AM - Last modified June 22, 2017 6:59 PM